Blogbuster

El Blog de l'estiu, de la tardor, de l'hivern i de la primavera.

Evolució del nombre d'oficines de les caixes d'estalvis i dels bancs 1974-2009

Marcus | 15 Març, 2010 16:50 | latafanera.cat

El Banco de España publica en el seu butlletí estadístic el nombre d'oficines bancaries i de caixes d'estalvi per províncies i, excepcionalment, per la ciutat de Barcelona i Madrid. Porta des de l'any 1974 comptant de forma trimestralment el nombre entitats financeres, ja sigui caixes d'estalvi com bancs, com cooperatives de crèdit.

He baixat les dades i n'he fet uns quants gràfics per poder-ne veure l'evolució. En el primer gràfic podeu veure el nombre d'oficines de les caixes d'estalvi a les dues grans ciutats de l'Estat espanyol: Madrid i Barcelona.

És curiós observar el canvi que s'ha produït en 35 anys. La ciutat de Barcelona tenia l'any 1974 un total de 192 oficines mentre que Madrid disposava de 188 oficines. Podríem dir que estaven pràcticament igualats. I que ha passat 35 anys després? Barcelona ciutat disposa el setembre de 2009 de 1.268 oficines mentre que la ciutat de Madrid en té 1.620. Es diferencien en 352 oficines. En altres paraules Barcelona ha perdut pes econòmic, almenys en termes d'oficines de caixes d'estalvis. Fins l'any 2001 Barcelona superava en nombre de caixes d'estalvi a Madrid però des d'aquell any les coses han canviat. Madrid no ha parat de créixer i Barcelona també ha crescut però menys. El que sí es pot afirmar és que a totes dues ciutats la crisi els ha acabat afectant i han començat a reduir oficines.

En un segon gràfic es pot veure com Barcelona ha perdut pes econòmic en termes d'oficines. L'any 1974 Barcelona i Madrid disposaven respectivament del 3,1% de les oficines de les caixes d'estalvi de tot l'estat espanyol. El setembre de 2009 a Barcelona hi ha el 5,2% de les oficines mentre que a Madrid hi ha el 6,7%. Però el que és important és que Barcelona havia arribat a tenir els anys 90 el 8,1% de les oficines de l'estat espanyol.

 

Un fet que s'ha de tenir en compte és que Barcelona no ho és tot i que cal tenir en compte, per fer un bon anàlisi de la situació, la resta de l'àrea metropolitana o en el seu defecte la província de Barcelona. En aquest cas la província de Barcelona continua tenint actualment més oficines que la província de Madrid. Concretament disposa de el setembre de 2009 de 3.897 oficines mentre que Madrid en te només 3.207. Cal observar que des de mitjans de 2008 i en poc mesos el nombre d'oficines ha anat disminuint, tant a Barcelona com a Madrid.

El que també ha disminuït en tots aquests anys a la província de Barcelona ha estat el percentatge d'oficines de caixes d'estalvi sobre el total d'Espanya mentre que a Madrid no ha parat d'augmentar (almenys fins al període crisi actual).

Ara continuem l'anàlisi amb el nombre d'oficines dels bancs. En aquest gràfic es pot veure com tradicionalment Madrid disposava de mes oficines bancaries que Barcelona ciutat si bé les diferències s'han accentuat amb els anys. Segons les últimes dades disponibles Madrid (amb 1.522 oficines) disposa de pràcticament el doble d'oficines bancaries que Barcelona (660).

En termes de percentatge d'oficines sobre el total d'Espanya la situació encara és més dramàtica. Barcelona ha anat perdent pes progressivament des del 6% del total d'oficines a un 4,4% mentre que Madrid ha passat del 8% al 10%.

I si analitzem la situació per l'àmbit territorial de la província de Barcelona i Madrid tampoc millora (tal i com sí succeïa en el cas de les caixes d'estalvi). El nombre d'oficines bancaries era superior a la província de Barcelona que a Madrid des del 1974 fins al 1989. A partir d'aquella data Madrid ha agafat el lideratge. 

En termes percentuals la situació encara és més escandalosa. Barcelona ha passat de representar el 12% de d'oficines bancaries d'Espanya al 10,9% mentre que Madrid ha passat del 10% al 17%.

La pregunta que ens fem és que passarà després de la crisi? En aquest context de reestructuració bancaria i de caixes d'estalvi sobretot pot succeir de tot. Potser que la situació encara empitjori i el gruix del sistema financer estigui a Madrid o bé que Barcelona resisteixi. La solució la començarem a intuir a partir de l'any 2011 molt probablement.

Benefici de les caixes d'estalvi catalanes 3er trimestre de 2009

Marcus | 09 Març, 2010 15:46 | latafanera.cat

Un trimestre més us expliquem la situació del sistema financer català i espanyol. Com és habitual ens centrem en el benefici acumulat de de les caixes d'estalvi catalanes i de la resta de l'estat espanyol fins el tercer trimestre de 2009. La font de les dades és la CECA (Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi) l'associació nacional de les 45 caixes d'estalvi espanyoles.

En el primer gràfic podeu veure el benefici de les entitats de crèdit segons la comunitat autònoma en la qual tenen la seu social. Catalunya és la regió on les caixes d'estalvi obtenen un benefici més gran. Concretament 1.662,7 milions d'euros dels quals la Caixa n'aporta 1.409,6 o el que és el mateix el 85% de benefici total de Catalunya. Les altres 9 caixes catalanes aporten el 15% del benefici restant.

 

 

La resta d'Espanya va obtenir un benefici de 2.802,2 milions d'euros. Per tant, això representa que Catalunya genera el 37,2% dels beneficis de les caixes mentre que les caixes d'estalvi espanyoles s'emporten el 62,8% restant. Un percentatge lleugerament diferent del primer i segon trimestre de 2009 en què les caixes catalanes representaven el 34% del benefici i les espanyoles el 67%. Serà interessant observar les dades del quart trimestre de 2009 per saber si es confirma aquest canvi de tendència o és una dada conjuntural.

En el segon gràfic podeu veure la variació interanual en valor absolut del benefici de les caixes d'estalvi segons el territori. Catalunya i Madrid són les regions que més diners han deixat de guanyar respecte el trimestre anterior. En altres paraules aquest tercer trimestre de 2009 Catalunya ha guanyat 603,3 milions d'euros menys que el tercer trimestre de 2008. L'única regió que ha guanyat més diners que el trimestre anterior és Asturies, tot i que és una xifra poc significativa i no representa la tendència negativa del conjunt del sector.

 


 

Finalment en el tercer gràfic podeu veure la variació interanual en percentatge del benefici de les caixes d'estalvi segons el territori. En aquest cas, la Rioja, Galicia, Madrid i les Illes Balears són les que noten més els efectes de la crisi i guanyen, aproximadament, la meitat que pel mateix trimestre però de l'any anterior. Catalunya per altra banda tan sols guanya un 27% menys que el trimestre anterior.

 


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb